Úvod do Elektrotechniky pro Technology

> Tyto stránky již nejsou aktualizované, veškeré studijní materiály najdete v moodle

Bakalářské studium ve školním roce 2012/13

č. předmětu 2141204

přednášející - program přednášek - cvičící v laboratořích - program laboratorních cvičení - referát - kombinované studium

požadavky ke zkoušce: prof. Uhlíř  
prezentace k přednáškám: prof. Uhlíř  

Program přednášek:

téma

1.

Vyhláška ČBU a ČUBP 50/78 Sb. a základní elektr. normy

2.

Prvky el. obvodů R, L, C, U, I. Metody řešení el. obvodů ve stacionárním a harmonickém ustálenám stavu - SKM 1f. a 3f.

3.

Elektrický výkon. Řešení obvodů v nestacionárním stavu, přechodové jevy

4.

Diody, usměrňovače neříz. a řízený, Zenerova dioda, stabilizátor, spínaný zdroj, Tranzistor unipolární (a bipolární), tyristor, triak,

5.

Operační zesilovač a jeho aplikace v měřicí technice. Zákl. číslicové techniky. Tranzistor ve spínacím režimu, spínání ind.zátěže.

6.

Negátor. Převodníky úrovní. Kombinační, sekvenční log. obvody.
Mikropočítač.

7.

Zákl. magn. obvodů, elektromagnety.

8.

Transformátor, charakterisky, návrh.
Princip asynchronního motoru, typy a provozní vlastnosti.

9.

Momentové char. asynch. motorů, speciální motory.

10.

Frekvenční řízení asynch. motorů, f. měnič a jeho nastavení.

11.

Stejnosměrný stroj, konstrukce, charakteristiky. Reakce kotvy a její potlačení.

12.

Synchronní a reluktanční stroje. Krokové motory a jejich řízení

13.

Elektrické rozvodné sítě, jejich zdroje. Přístrojová instrumentace sítí.

14.

Náhrada výuky odpadlých dní a opakování.

 

Přednášející:

Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc  

 

 


Program cvičení: PDF

úloha Téma

garant

1.

Školení bezp. práce v místní aplikaci ÚPŘT, Ukázky elektr. instalace (rozvaděč v laboratoři el. strojů) Vl

2.

TEST BP !!! Měření a řešení obvodů ve stac. stavu, zdroje Šý

3.

opravný test BP- kdo nenapíše = druhý zápis za rok Měření nastavení jistění a ochran v síti NN, měření impedancí ochr. smyček Vl

4.

Měření R, L, C, Měření a řešení obvodů ve přechodovém stavu, práce s osciloskopem.Řešení lin. obvodů s harm.napájení (SKM) Šý

5.

Měření výkonů 1.f. a 3f. Šý

6.

Diody. Usměrňovače, řízený usměr., oteplení, měření zatěžovacích char. a zvlnění, spínaný zdroj NL

7.

Měření UNIPOLÁRNÍCH tranzistorů, zesilovací stupeň, negátor. Operační zesilovač, invertor, integrátor, měření ofsetů. NM

8.

Magnetické obvody, charakteristika elektromagnetu, stykačová automatika. Vl

9.

Měření transformátoru, naprázdno, nakrátko, zatěžovací charakteristika Šý

10.

Asynchr. motor, svorkovnice, měření napr a nakr. , ukázka napětěvého a frekvenčního řízení. NL

11.

Asynchr. motor, měření momentových charakteristik. NL

12.

Zatěžování stejnosměrných strojů – mechanické charakteristiky cize buzeného a sériového motoru. Šý

13.

Regulační charakteristiky cize buzeného DC motoru napájeného z pulzního měniče /Synchronný generátor (skupiny se vymění uprostřed cvičení) NJ/NL

14.

Náhrada odpadlých cvičení a zápočet  

 

Cvičící v laboratořích

Interní učitelé    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externí učitelé  
Doc. Ing. Jan Chyský, CSc.

Chy

Doc. Ing. Zdeněk Buřič, CSc.

Bu

Prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

NJ

Ing. Daniela Kunzová, CSc.

Ing. Lukáš Novák, Ph.D.

NL

Ing. Jaroslav Páč Páč
Ing. Martin Novák, Ph.D. NM    
Doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc.

Pap

   
Doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Šý

Doktorandi  
Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc. Uh    
Ing. Josef Vlček, CSc.

Vl

   
Prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.

Vo