Prostředky automatického řízení

požadavky ke zkoušce z předmětu 2371522 - část elektrické systémy

Přednášející: Doc.Ing. J. Chyský, CSc.

 1. Filtrace signálu
 2. Typy filtrů, jejich charakteristiky, použití
 3. Analogové PID regulátory, realizace s OZ a varianty
 4. Dvou- a třípolohové regulátory, nespojité PD, PI, PID a DPID regulátory
 5. Varianty PID algoritmu (sériový, paralelní a ideální tvar)
 6. Realizace číslicového regulátoru. Problémy výpočtu.
 7. Techniky pro řízení výrazněji nelineárních soustav (gain scheduling, split range control)
 8. Experimentální metody nastavování parametrů PID regulátorů
 9. Krokové motory, princip funkce, parametry, charakteristiky
 10. Řízení motorů, H-můstek
 11. Stejnosměrný cizebuzený servomotor, rovnice
 12. Sériová komunikace, TIA/EIA 232F, 423, 422B, 485A
 13. Průmyslová komunikační sběrnice CAN
 14. Protokol HART pro komunikaci se Smart snímači

--------------------------------------------------------------------------------

Literatura: J. Hlava, Prostředky automatického řízení, skriptum, ČVUT 2002