Prostředky automatického řízení

navazující magisterské studium
požadavky ke zkoušce z předmětu 2371049 část elektrické systémy
pro úspěšné absolvování zkoušky se též předpokládají znalosti v rozsahu bakalářského studia (viz 2371003)

Přednášející: Doc.Ing. J. Chyský, CSc.

 1. Filtrace signálu – analogové filtry (Bessel, Buttworth, Čebyšev, eliptické filtry), použití normovaných polynomů pro návrh filtru
 2. Filtrace signálu – číslicové filtry (IIR, FIR), programová realizace filtrů
 3. Analogový regulátor, rovnice, přenos (různé tvary), anglické názvy parametrů
 4. Číslicový PID regulátor, rovnice, vzorkování
 5. Programová realizace regulátoru a její specifické problémy
 6. Experimentální metody pro nastavení PID regulátoru
 7. PID regulátory se dvěma stupni volnosti
 8. IMC regulátor
 9. Diskrétní regulátory, nespojité PD, PI, PID a DPID regulátory
 10. Techniky pro řízení výrazněji nelineárních soustav (gain scheduling, split range control) 
 11. Samočinně se nastavující a adaptivní PID regulátory (princip, výhody/nevýhody)
 12. Krokové motory, princip funkce, parametry, charakteristiky
 13. Řízení unipolárních a bipolárních krokových motorů
 14. Stejnosměrný cizebuzený servomotor, rovnice, dynamický model
 15. Stejnosměrný servomotor se sériovým buzením, rovnice, dynamický model
 16. Komunikace v řídicích systémech, referenční model ISO/OSI
 17. Kódování
 18. Zabezpečení dat, parita, kontrolní součet, CRC
 19. Sériová komunikace, TIA/EIA 232F, 423, 422B, 485A
 20. Rozhraní USB
 21. Průmyslová komunikační sběrnice Profibus
 22. Průmyslová komunikační sběrnice CAN
 23. Protokol HART pro komunikaci se Smart snímači

--------------------------------------------------------------------------------

Literatura: J. Hlava, Prostředky automatického řízení, skriptum, ČVUT 2002