Prostředky Automatického Řízení
bakalářské  studium

č. předmětu: 2371522

přednášející - program přednášek - cvičící v laboratořích - program laboratorních cvičení

požadavky ke zkoušce:        

Program přednášek:

cvičení týden

téma

přednáší

1.

40. Pneumatické prostředky pro realizaci zpětnovazebního řízení Mar

2.

41. Pohony hydraulické a pneumatické. Ventily Mar

3.

42. Prvky stavebnice FESTO pro realizaci ovládání Mar

4.

43. Řízení jednočinného a dvojčinného motoru Mar

5.

44. Filtrace signálu, analogové a číslicové filtry Chy

6.

45. Nespojité regulátory Chy

7.

46. Analogové regulátory a jejich realizace. Vstupní/výstupní signály Chy
8. 47. Číslicové PID regulátory, algoritmus, aliasing, wind-up, experimentální metody nastavení Chy

9.

48. Sériová komunikace. Rozhraní TIA/EIA 232F,422B, 485A. Proudová smyčka Chy

10.

49. Vlastnosti elektrických pohonů používaných v regulaci. Dynamický model ss motoru. Motor asynchronní, synchronní, krokový. Chy

11.

50. Průmyslové komunikační systémy. Referenční model ISO/OSI. Sběrnice Profibus, CAN, -Net. AS-interface, MODBUS, HART. Chy

12.

51. Průmyslové komunikační systémy. Referenční model ISO/OSI. Sběrnice Profibus, CAN, -Net. AS-interface, MODBUS, HART. Chy

13.

1. Problematika řízení dvou a více pneumatických motorů Mar

14.

2. Základy reléového řízení Mar

 

Přednášející:

Doc. Ing. Jan Chyský, Csc elektrické prostředky
Ing. Marie Martinásková, PhD pneumatické a hydraulické prostředky

 


Program cvičení:

úloha Téma laboratoř

garant

1.

Statické a dynamické vlastnosti neelektrických prostředků 109 Mar

2.

Krokový motor 155 Chy

3.

Motory jednočinné a dvojčinné, rozvaděče, prvky pro logické operace 109 Mar
4. Krokový motor 155 Chy

5.

Filtry - měření 155 NL

6.

Filtry + PID regulátor - simulace 155 Chy

7.

PID regulátory 155 Chy

8.

PID regulátory 155 Chy

9.

PID regulátory 155 Chy

10.

Úlohy z problematiky přímého a nepřímého řízení jednočinného a dvojčinného pneumatického motoru 109 Mar
11. Řízení činnosti více pneumatických motorů, překrývání signálu, krokový diagram 109 Mar

12.

Prostředky pro reléové řízení pneumatického motoru 109 Mar

13.

Polohový servomechanizmus 155 NL

14.

Zápočet 109/155 všichni

Cvičící v laboratořích

Ing. Dana Bauerová Ba
Doc. Ing. Jan Chyský CSc

Chy

Ing. Marie Martinásková, PhD

Mar

Ing. Lukáš Novák, PhD

NL

Doc. Ing. Jan Soukup, CSc

So

 

Regulátory

Honeywell - UDC2300 Product Manual  UDC2300 Instructions Manual    UDC2300 Expanded Specification

Siemens - DR19- manuál   DR19 - zkrácený   DR19 - dodatek

Yokogawa - UT550    Quick_settings    Single_control_loop    Cascade_control

OMRON - E5AK -manuál   E5AK data sheet

Krokový motor

Controller MICROCON M1486  Řadič MICROCON M1486