Prostředky Automatického Řízení
navazující magisterské  studium

č. předmětu: 2371049

přednášející - program přednášek - cvičící v laboratořích - program laboratorních cvičení

požadavky ke zkoušce: Otázky ke zkoušce      

Program přednášek:

téma

1.

Filtrace signálu, analogové a číslicové filtry

2.

Analogové regulátory a jejich realizace. Vstupní/výstupní signály

3.

Nespojité regulátory

4.

Číslicové PID regulátory, algoritmus, aliasing, wind-up

5.

Číslicové regulátory, experimentální metody nastavení

6.

Modifikované algoritmy PID regulátorů.

7.

Vlastnosti elektrických pohonů používaných v regulaci. Dynamický model ss motoru

8.

Motor asynchronní, synchronní, krokový

9.

Frekvenční měniče pro řízení indukčních motorů

10.

Sériová komunikace. Rozhraní TIA/EIA 232F

11.

Sériová komunikace. Rozhraní TIA/EIA 422B, 485A. Proudová smyčka

12.

Průmyslové komunikační systémy. Referenční model ISO/OSI

13.

Sběrnice Profibus, CAN, -Net

14.

Sběrnice na úrovni snímačů, AS-interface, HART

 

Přednášející:

Doc. Ing. Jan Chyský, Csc  

 

 


Program cvičení:

úloha týden Téma laboratoř

garant

1

40. Reléová logika - elektropneumatika 1 109 Ba

2

41. Reléová logika - elektropneumatika 2 109 Ba

3

42. Reléová logika - elektropneumatika 3 109 Ba

4

43. EasyRelé - elektropneumatika 4 109 Ba

5

44. Filtry - měření 155 NL

6.

45. Filtry - simulace 308 Chy

7.

46. Krokový motor 155 NL/Chy

8.

47. Polohový servomechanismus 155 Chy/NL

9.

48. PID regulátory - simulace 308 Chy

10.

49. PID regulátory 155 Chy

11.

50. PID regulátory 155 Chy

12.

51. Frekvenční měnič 056 Chy/NL

13.

1. Ss stroj - identifikace a model 056 NL/Chy

14.

2. Zápočet 109 všichni

 

Cvičící v laboratořích

Ing. Dana Bauerová Ba
Doc. Ing. Jan Chyský CSc

Chy

Ing. Lukáš Novák, PhD

NL

 

Manuály

Regulátory

Honeywell - UDC2300 Product Manual  UDC2300 Instructions Manual    UDC2300 Expanded Specification

Siemens - DR19- manuál   DR19 - zkrácený   DR19 - dodatek

Yokogawa - UT550    Quick_settings    Single_control_loop    Cascade_control

OMRON - E5AK -manuál   E5AK data sheet

Krokový motor

Kontroler MICROCON M1486