Prostředky Automatického Řízení
doc. Ing. Jan Chyský, CSc

 

Bakalářské studium
2371522
požadavky ke zkoušce

 

 

 

Magisterské studium
2371049
požadavky ke zkoušce

 
Společné požadavky k udělení zápočtu:
 • účast na laboratorních cvičeních, max. 1 omluvená neúčast
 • zpracované referáty z laboratorních měření
 • splnění požadavků z části pneumatika

 

Referáty IAT - 2371522
 1. Frekvenční charakteristika analogového filtru
 2. Krokový motor
 3. Nastavení PID regulátoru
Referáty PŘT - 2371049
 1. Frekvenční charakteristika číslicového filtru
 2. Model a dynamické charakteristiky stejnosměrného motoru
 3. Model a dynamické charakteristiky asynchronního motoru
 4. Komunikace v inteligentní budově
 5. Synchronizace polohového servomechanizmu

Prezentace
https://ssl.fs.cvut.cz/studium/u12110-1\PAR
pro přihlášení je nutné jméno a heslo DUPS
 

Regulátory

    Honeywell - UDC2300 Product Manual  UDC2300 Instructions Manual    UDC2300 Expanded Specification   LesmanManuals

    Siemens - DR19- manuál   DR19 - zkrácený   DR19 - dodatek  DR19 - manuál CZ

    Yokogawa - UT550    Quick_settings    Single_control_loop    Cascade_control

    OMRON - E5AK -manuál   E5AK data sheet


Krokový motor

stručný popis vlastností a příkazů CZ Řadic_KM_M1486
popis zapojení KM a desky pro řízení CZ Řadič_CD20M_full_size     Řadič_CD20M_reduced_size
uživatelský manuál CZ Kontroler MICROCON M1486cz
uživatelský manuál EN Kontroler MICROCON M1486en
Software ke stažení InMotion